Reviews about Abbaye de Chaalis

齐步走123

5/5
Reviewed on 16 Oct 2020

特别漂亮的修道院的,这里游客不多的,建筑历史悠久的,保护得非常非常的好。工作人员非常的热情,看看建筑,看看装饰,还有听听他们讲源于宗教的知识,非常不错的

Abbaye de Chaalis
Abbaye de Chaalis
Abbaye de Chaalis