Reviews about Ak Medrese Muzesi

小思文

4/5
Reviewed on 21 Jul 2019

很安静的一个地方,神学院也是针对土耳其的宗教修建的,整个建筑环境蛮特别的,玩法也是比较简单的哦。【性价比】很好看的【景色】景色很独特【趣味】很好的趣味性

Ak Medrese Muzesi
Ak Medrese Muzesi
Ak Medrese Muzesi