Reviews about Anzac Square

Xuefei

5/5
Reviewed on 29 Jun 2020

广场就在中央火车站正对面。是为了纪念所有参与过战争的澳新军团的士兵们。有个像祭坛一样的圆形建筑很漂亮,广场上有喷泉⛲,还有不知名的像鹤一样的大鸟出没。

Anzac Square
Anzac Square
Anzac Square
Anzac Square
Anzac Square
Anzac Square