Reviews about Basilica di San Simpliciano

203***17

4/5
Reviewed on 2 Dec 2019

隐藏在米兰繁华的商业街里,这样的地方在意大利随处可见,不过老式的古罗马建筑在现代化的商业街里倒是让人感觉几分舒服,广场前喝杯咖啡也是不错

Basilica di San Simpliciano
Basilica di San Simpliciano