Reviews about Basilica di Sant'Antonio

m15***71

5/5
Reviewed on 27 Sep 2019

周日从维罗纳开车去威尼斯途中经过帕多瓦,进城短暂游览,周日的街道很空空,但走到圣安东尼大教堂立刻热闹了起来,教堂周边有周末集市加上教堂本身很出名,有空都集中在教堂周边

Basilica di Sant'Antonio
Basilica di Sant'Antonio
Basilica di Sant'Antonio