Reviews about Basilica di Santa Croce

把剑长歌

5/5
Reviewed on 26 Aug 2020

爱是美德的种子。如果爱,请干净地爱。月亮下面的金钱,从没有使劳碌的人类有片刻的安静。走自己的路,让别人说去。致敬但丁🌹这座但丁雕像,巍然矗立在佛罗伦萨的圣十字大教堂前。

Basilica di Santa Croce
Basilica di Santa Croce
Basilica di Santa Croce

Read More About

4.5/5
322 Reviews
Church

Related Reviews