Reviews about Bay of Kotor

88top

5/5
Reviewed on 19 Jun 2019

亚得里亚海的明珠,蓝天白云与海湾,豪华游艇汇聚,据说还有铁托的游艇停在湾里,估计已经异手了,沿着海湾有两个古城,科托尔古城与布德瓦古城。

Bay of Kotor
Bay of Kotor
Bay of Kotor
Bay of Kotor
Bay of Kotor
Bay of Kotor
Bay of Kotor

Read More About

4.7/5
24 Reviews
Strait/Fjord

Related Reviews