Reviews about Brisbane Botanic Gardens Mt. Coot-tha

pxy0705

5/5
Reviewed on 9 Jun 2020

布里斯班库塔山植物园是一座大型的植物园,这里有多个暖棚,里面种植着来自世界五大洲的各种植物。其中不乏一些世界上非常珍稀的植物品种,这里同时也生活着许多珍稀的动物,大家在一边欣赏植物的同时,有时也会看到他们的身影,真的非常的有乐趣。

Brisbane Botanic Gardens Mt. Coot-tha
Brisbane Botanic Gardens Mt. Coot-tha
Brisbane Botanic Gardens Mt. Coot-tha
Brisbane Botanic Gardens Mt. Coot-tha
Brisbane Botanic Gardens Mt. Coot-tha
Brisbane Botanic Gardens Mt. Coot-tha