Reviews about Canada Place

88top

5/5
Reviewed on 23 Jun 2019

Francos De Montréal.法语音乐节,开启热闹的夏日时光,迎接晚上9点都不落的太阳☀ 。政府搭台,支持和宣传本地原创音乐创作者。音乐形式不限,年龄不限,音乐发烧友都可以参与,只要你是本地音乐人,带来法语原创作品! 蒙特利尔有加拿大最成功的造星体系。

Canada Place
Canada Place
Canada Place
Canada Place
Canada Place
Canada Place
Canada Place
Canada Place
Canada Place