Reviews about Central Square

yangtingkun

5/5
Reviewed on 26 Feb 2020

位于哈尔施塔特小镇的核心位置,距离地标新教教堂50米左右。这个广场的中心是个雕像,广场是三角形,面积非常小,绕广场一圈可能都用不了1分钟,不过下午的高峰期游人还是挺多的。

Central Square
Central Square
Central Square
Central Square
Central Square