Reviews about Cerro Concepcion

royal_tian01

4/5
Reviewed on 22 Aug 2019

这里是瓦尔帕莱索最为吸引游客的地方了,在房子的墙上有各式各样的涂鸦,虽然只是涂鸦,但是看得出这些图画构思精妙,绘画精美,真的是一件件的艺术品

Cerro Concepcion
Cerro Concepcion
Cerro Concepcion
Cerro Concepcion
Cerro Concepcion
Cerro Concepcion
Cerro Concepcion
Cerro Concepcion