Reviews about Chiesa di San Giacomo Dell’orio

一米q

4/5
Reviewed on 29 Apr 2017

圣贾科莫德奥里奥教堂,位于威尼斯市区,历史悠久,是城区内最古老的教堂,教堂建筑古朴沧桑,哥特式风格建筑,内部有一个著名的拜占庭柱子可以参观。

Chiesa di San Giacomo Dell’orio