Reviews about Chiesa di San Moise

coldwar

4/5
Reviewed on 22 Sep 2017

圣莫伊塞教堂是一座相当不错的建筑,离圣马克很近。在威尼斯逗留的四天里,我们经过了几次,是用巴洛克风格建造的,这座教堂最初是在8世纪开始的,它是献给摩西和莫伊西·韦尼尔的,他资助了9世纪的重建工作。

Chiesa di San Moise
Chiesa di San Moise
Chiesa di San Moise