Reviews about Chiesa di San Moise

WinnieLady1976

5/5
Reviewed on 9 Oct 2016

這是無意間逛到的教堂,在我們要去晚餐時經過的,具體位置已經不知道了,反正在威尼斯迷宮般的街道小巷中。精緻的雕工是對這座轎台的第一印象,雖然不是非常的大,但是感覺到非常的精緻。這座教堂值得你停下腳步好好的欣賞!

Chiesa di San Moise
Chiesa di San Moise