Reviews about Chiesa di San Rocco

quqky

4/5
Reviewed on 16 Mar 2019

规模不大的白色小教堂,但是很精美,里面有丁托雷托的油画值得观赏,这四幅表现圣徒生平的画作是这里最主要的藏品,还挺不错的。

Chiesa di San Rocco
Chiesa di San Rocco
Chiesa di San Rocco