Reviews about Chiesa di San Zulian (Giuliano)

coldwar

4/5
Reviewed on 23 Sep 2017

威尼斯的街道狭窄,挤满了游客熙熙攘攘。走进教堂远离熙熙攘攘的人群。花点时间静静地坐着。牧师是用英语做弥撒的,还可以和游客合影。位于圣马可广场的一个角落里,离圣马可广场不远。不幸的是,不允许拍摄室内的照片、

Chiesa di San Zulian (Giuliano)
Chiesa di San Zulian (Giuliano)
Chiesa di San Zulian (Giuliano)

Read More About

Related Reviews