Reviews about Copernicus Science Centre

quqky

3/5
Reviewed on 31 Oct 2019

这里是欧洲最现代的科技馆之一了,而且很大,涵盖了科技的方方面面,上到太空下到地质都有,而且这里会有很多让人可以深入参与的项目,非常不错。

Copernicus Science Centre
Copernicus Science Centre
Copernicus Science Centre
Copernicus Science Centre