Reviews about Daguan Park

d35***18

4/5
Reviewed on 2 Jul 2021

大观公园位于昆明市以西约2公里的滇池湖畔,始建于明朝洪武元年(公元1368年)。清康熙三十五年(公元1696年)建大观楼,公园也因此而得名,面积达700余亩,为市区最大的公园。乾隆年间,名士孙髯翁登大观楼有感而发,傲然撰书一百八十字长联,把滇池风光和云南数千年历史生动地展示在世人面前。长联一出即惊动四方,名扬天下,被誉为“海内第一联”。风景如画

Daguan Park
Daguan Park
Daguan Park
Daguan Park
Daguan Park
Daguan Park
Daguan Park
Daguan Park
Daguan Park
Daguan Park