Reviews about Dolmabahce Palace

大姐小露開心果

5/5
Reviewed on 11 Jun 2020

多尔玛巴赫切宫座落在伊斯坦堡新城区白色大理石及埃及雪花石打造的这座皇宫高雅大气处处散发着奥斯曼帝国的辉煌与恢弘的气势穿过装饰华丽的大门小巧精致的天鹅湖以优雅的造型 超级吸睛~

Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace
Dolmabahce Palace