Reviews about Donghuan Park (West Gate)

s j j s y 20210115

5/5
Reviewed on 19 May 2021

这次回到石家庄,发现石家庄的公园越来越多了,国际庄正在发生变化,距离我家比较近的公园有七八个,东环公园大一些,晚上跳舞的人很多,是个健身锻炼的好地方。

Donghuan Park (West Gate)
Donghuan Park (West Gate)
Donghuan Park (West Gate)
Donghuan Park (West Gate)
Donghuan Park (West Gate)
Donghuan Park (West Gate)
Donghuan Park (West Gate)