Reviews about Erxian'an

山茶叶蛋糕

5/5
Reviewed on 11 Jan 2020

二仙庵是在青羊宫内的,要从青羊宫大门进去才能到三仙庵。这里传说是吕洞宾和韩湘子下过棋,后化为仙鹤飞去,从而后人建了二仙庵,大殿上有两人的塑像和两支展翅欲飞的仙鹤,这个很有特点。

Erxian'an
Erxian'an
Erxian'an
Erxian'an
Erxian'an
Erxian'an
Erxian'an
Erxian'an