Reviews about Fontana di Piazza San Babila

coldwar

4/5
Reviewed on 2 Oct 2017

圣巴比拉广场是一个很大的广场,喷泉就相当简单了,一个类似小金字塔造型的。然而这片区域是一个顶级的购物,旅游和商业广场。可以乘坐地铁到圣比比哥看到喷泉,看看历史建筑,最终到达大教堂广场。

Fontana di Piazza San Babila
Fontana di Piazza San Babila
Fontana di Piazza San Babila

Read More About

4.2/5
9 Reviews
Square

Related Reviews

Yagna Sathish Aripina
Yagna Sathish Aripina
3/5
Reviewed on 2 Sep 2014
M44***67
M44***67
5/5
Reviewed on 26 Feb 2018
M15***77
M15***77
5/5
Reviewed on 24 Jan 2018