Reviews about Gam Manzoni

coldwar

4/5
Reviewed on 4 Oct 2017

古老的米兰经典的历史宫殿,栏杆围绕着法院,内部庭院有两个大厅,这里是艺术画廊。私人收藏了十九世纪二十世纪末法国艺术家的作品。有一个特别展会共展出三十五件件私人收藏作品

Gam Manzoni
Gam Manzoni
Gam Manzoni