Reviews about Guangdong Shenguangshan Forest Park

L-Y-N

5/5
Reviewed on 3 Jun 2020

神光山国家森林公园在梅州兴宁,森林公园是开放式免费游览,停车场停车很方便,而且免费。神光山森林公园徒步上山游玩一圈大概两小时。

Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park