Reviews about Hilo Tropical Gardens

泰宁根吴承恩

5/5
Reviewed on 26 Nov 2020

气候宜人的夏威夷,这里非常适合植物的生长的,周围都是茂盛的植物,高大茂密的树木还有很多不知道名字的鲜花,是非常值得玩玩的地方

Hilo Tropical Gardens
Hilo Tropical Gardens
Hilo Tropical Gardens