Reviews about Jacaranda Avenue

juki235

5/5
Reviewed on 16 Mar 2020

蓝花楹是南非的国花,在比勒托利亚,如果你在秋季前来,那这一片蓝花楹林荫大道,那是一定要经过的。那时整个街头开满着蓝色的花朵,真的是非常非常的漂亮,感觉十分的梦幻和美丽

Jacaranda Avenue
Jacaranda Avenue
Jacaranda Avenue
Jacaranda Avenue
Jacaranda Avenue
Jacaranda Avenue