Reviews about Khao Chi Chan

phonelee

4/5
Reviewed on 10 Nov 2014

其实这个景点的最大亮点并不在佛山本身,一座山被刻上大佛并不稀奇,可能用黄金比较奢侈一点,不过规模宏大的在世界各地多的是;但是到山脚下的丛林坐大象到时很有意思,虽然时间很短,但这也是一种别样的体验,山脚下有一处水果摊点,卖水果的很多,品种丰富、也很新鲜,可以去尝尝。

Khao Chi Chan
Khao Chi Chan
Khao Chi Chan
Khao Chi Chan
Khao Chi Chan

Read More About

4.4/5
285 Reviews
Mountain
Statue/Sculpture

Related Reviews