Reviews about Khao Chi Chan

小小呆60

2/5
Reviewed on 28 Nov 2020

这个地方是整个芭提亚最大的一个释迦牟尼的像了,而且占据了整个山的空间,感觉还是挺棒的,只不过可能对于最一般的游客来说,专门过来一趟也没有什么好玩。

Khao Chi Chan
Khao Chi Chan
Khao Chi Chan

Read More About

4.4/5
285 Reviews
Mountain
Statue/Sculpture

Related Reviews