Reviews about Koh Rong

Adam Yue

Reviewed on 23 Dec 2018 from Trip moments

骑车漫步桔井周边的的乡村公路,是一件极其惬意的事情,美丽的村庄以及河滨,热情的村民,奏响一曲美妙的田园牧歌。这些村庄,远离都市喧嚣,无比闲适恬淡。美丽的桔井,将永存在难忘的记忆之中。

Koh Rong
Koh Rong
Koh Rong
Koh Rong
Koh Rong
Koh Rong
Koh Rong