Reviews about La Toc Beach

juki235

5/5
Reviewed on 2 Jul 2018

Toc Beach是卡斯特里风景最优美的海滩,海滩上椰林摇曳,停满着各种的游船。每当夕阳西下之时,金色的阳光洒在海面和椰林上,一片金黄,真的是美不胜收。

La Toc Beach
La Toc Beach
La Toc Beach
La Toc Beach
La Toc Beach