Reviews about Le Cap de Nice

乖小咪

5/5
Reviewed on 23 Jan 2019

尼斯海角是一个景色非常壮美的地方,这里一块山体突出陆地,直插入海,形成了一座高高的悬崖,这里便是著名的尼斯海角。在这里观看日出和日落,绝对是件很浪漫的事情,因为当霞光照耀海面时,把天空和海面印染的一片红色,十分的绚丽多彩。

Le Cap de Nice
Le Cap de Nice
Le Cap de Nice
Le Cap de Nice