Reviews about Liming Tongtianhe Scenic Area

江湖一秀才

5/5
Reviewed on 25 Nov 2019

百色平果黎明通天河以面积大、景点多、景观奇为特色,是一处溶洞暗河型景区。溶洞内陆路与水路奇景相映成趣、深幽神秘、美不胜收,钟乳千姿百态,鬼斧神工。历史上,红七军韦拔群部队曾在黎明通天河遭敌人围剿,坚守36天绝处逢生的神奇历史,成为革命传统红色教育基地之一;而通天河飞龙与银鱼亿年绝唱爱情故事,也为后人千古流传,增添了景区的人文魅力

Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area