Reviews about Linggu Cave

小熊穷游

5/5
Reviewed on 1 Mar 2021

善卷洞以洞中有河、水洞通舟称著张公洞以洞中有洞、一线通天占魁灵谷洞则以洞中有山、绚丽多姿、博大精深见长该洞洞身幽邃,景物奇妙,岩色丰富,游人竞相赞美,因而驰名遐迩,誉为“灵谷天府”或称为“仙府神宫”

Linggu Cave
Linggu Cave
Linggu Cave