Reviews about Magens Bay

Sarah Hs

5/5
Reviewed on 13 Feb 2018

Magens Bay被世界地理雜誌評選爲全世界最美十大沙灘之一,它的海水顏色是蒂芬尼藍,上面海鳥與人和平共處,水中都是小魚,溫度宜人,非常適合渡假。

Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay