Reviews about Magens Bay

88top

5/5
Reviewed on 25 Dec 2019

美属维尔京群岛(The United States Virgin Islands),美国海外属地,为美国“未合并领土”,美属维尔京群岛属于维尔京群岛的一部分,由于维尔京群岛中的另外一部分岛屿的主权现为英国所有,故该群岛的英国属地部分通常被称为“英属维尔京群岛”,而美国属地部分则被称为“美属维尔京群岛”,美属维尔京群岛The United States Virgin Islands由50多个大小岛和珊瑚礁组成,面积达344平方千米,岛屿中最大的有圣克鲁斯岛、圣约翰岛和圣托马斯岛以及面积上比较小,但是拥有特殊历史意义的水岛,属热带气候,位于大西洋和加勒比海之间。

Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay
Magens Bay