Reviews about Molokini Crater

lydia_hong

5/5
Reviewed on 30 Sep 2018

出海至Molokini浮潜,在第二个浮潜点看到了大小两只海龟,追着小海龟同游,iPhone水下拍摄十分清晰。大海龟有足足一张小圆桌那么大,慢慢悠悠,好像上了点年纪了。奇妙的一天!

Molokini Crater
Molokini Crater
Molokini Crater
Molokini Crater
Molokini Crater
Molokini Crater
Molokini Crater
Molokini Crater
Molokini Crater