Reviews about Mount Luho

小小呆60

3/5
Reviewed on 5 May 2020

这里是长滩岛最高的山峰,其实也没有太高,不过站在山顶上足以俯瞰整个长滩岛的美景呢,上面比较的晒,大家还是一大早或者傍晚过去比较好。

Mount Luho
Mount Luho
Mount Luho
Mount Luho