Reviews about Mount Tongariro

新-云

4/5
Reviewed on 18 Mar 2019

汤加里罗山为新西兰北岛的一座活火山,位于陶波湖西南20公里处,与附近的瑙鲁赫伊火山和鲁阿佩胡火山一起于1894年组建了汤加里罗国家公园。1990年被评为世界遗产。

Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro