Reviews about Musee des Egouts de Paris

乖小咪

5/5
Reviewed on 1 Jun 2020

巴黎不仅有着漂亮的地面建筑,其实它的下水道也是非常的复杂,早在两三百多年前,这里就构筑了世界上最好的下水道系统,因此下水道博物馆也是很值得钱来参观的,这里你可以了解到许多法国城市下水道建设的故事,以及设计的理念,真的令人大开眼界。

Musee des Egouts de Paris
Musee des Egouts de Paris
Musee des Egouts de Paris
Musee des Egouts de Paris
Musee des Egouts de Paris