Reviews about Musee du Parfum - Fragonard

_We***31

5/5
Reviewed on 11 Jul 2019

一场有趣的关于香水的文化盛宴。解说员非常专业及热情,向我们展示了香水的原料,制作过程以及花宫娜的历史。馆内收藏的香水瓶数量丰富,历史悠久且无比精美,我还看到了一些带有埃及,日本,中国元素。我是无意中发现了这个香水博物馆,参观是免费的,非常推荐了。

Musee du Parfum - Fragonard
Musee du Parfum - Fragonard
Musee du Parfum - Fragonard
Musee du Parfum - Fragonard
Musee du Parfum - Fragonard
Musee du Parfum - Fragonard
Musee du Parfum - Fragonard