Reviews about Museo Fortuny

cparissh

4/5
Reviewed on 16 Apr 2019

伫立在运河旁边的一座宫殿,看上去规模挺大的,四四方方里面有钱了。里面居然还有很多,除了雕塑之外,还有很多图画。整个建筑非常的气势磅礴。

Museo Fortuny
Museo Fortuny
Museo Fortuny
Museo Fortuny