Reviews about Nani Mau Gardens

泰宁根吴承恩

5/5
Reviewed on 26 Nov 2020

那尼马乌花园是一个很漂亮很精致的花园的,花园的绿化非常的好。树木特别的茂盛,而且到处开满各种的鲜花的,人比较的少,很适合慢慢散步

Nani Mau Gardens
Nani Mau Gardens
Nani Mau Gardens

Read More About

4.7/5
1 Reviews
Garden

Related Reviews