Reviews about Nani Mau Gardens

东张西望望东西

5/5
Reviewed on 28 Jan 2021

那尼马乌花园有非常多的热带植物的,生长得非常的茂盛,最让人印象深刻的是这里的园艺,特别的漂亮,而且是这里开满五颜六色的鲜花,相当好看

Nani Mau Gardens
Nani Mau Gardens
Nani Mau Gardens

Read More About

4.7/5
1 Reviews
Garden

Related Reviews