Reviews about Ohinemutu

pxy0705

5/5
Reviewed on 27 Apr 2020

奥西奈姆图毛利文化村也是一座有着非常多特点的毛利文化村落,在这里你可以欣赏到许多充满着毛利文化特点的木雕艺术品,非常的野性,充满着原始之美,另外这里的茅草屋也具有毛利文化的特点,值得参观一下。

Ohinemutu
Ohinemutu
Ohinemutu
Ohinemutu
Ohinemutu