Reviews about Parc de Bercy

乖小咪

5/5
Reviewed on 27 May 2020

巴黎的贝尔西公园绝对算得上是一处位于闹市中的绿肺,这里有着大片的草坪和修剪整齐的树丛,在公园的中央是一个非常漂亮的喷水池整个环境非常的休闲优雅,是巴黎市民经常来休息散步的好地方。

Parc de Bercy
Parc de Bercy
Parc de Bercy
Parc de Bercy
Parc de Bercy