Reviews about Pont Neuf

乖小咪

5/5
Reviewed on 13 May 2020

新桥是巴黎塞纳河上一座非常大型的石质桥梁,它的桥面非常的宽阔,虽然叫做新桥,但他却已经有着300多年的历史,连接着塞纳河,南北两岸,将现代的巴黎和古时的巴黎连接起来,是塞纳河上一道亮丽的风景线。

Pont Neuf
Pont Neuf
Pont Neuf
Pont Neuf