Reviews about Qianye Hall of Ningbo

何游天下

5/5
Reviewed on 15 May 2021

钱业会馆位于浙江省宁波市海曙区的战船街十号。建于1926年,是一座占地1500余平方米,由前后二进,亭台楼阁、园林组成的中西式砖木结构建筑。它是昔日宁波金融业聚会、交易的场所。钱业会馆交通方便,门口就是和义大道公交车站。目前正在装修。

Qianye Hall of Ningbo
Qianye Hall of Ningbo
Qianye Hall of Ningbo
Qianye Hall of Ningbo
Qianye Hall of Ningbo
Qianye Hall of Ningbo