Reviews about Qingyuan Bijiashan Canyon Drifting

翼儿爱自由

5/5
Reviewed on 22 May 2021

清远笔架山因山脉像笔架一般而得名。笔架山有溪谷清泉、飞流直下的瀑布、还有石板路、浮桥、软梯、铁索桥、滑索、百米木径等,年轻人到这里可以玩浮桥、坐浮艇、乘滑索、爬软梯、蹬铁索、攀山岩、穿密林等,可尽情发挥年轻人的活力。喜欢休闲游的,也可坐在清澈见底的溪边,可坐在山中茶舍,吹着山间的风,享受着鸟语花香和潺潺的流水,远离城市的喧嚣,倾听着大自然的声音。十分的惬意,快哉快哉! 

Qingyuan Bijiashan Canyon Drifting
Qingyuan Bijiashan Canyon Drifting
Qingyuan Bijiashan Canyon Drifting
Qingyuan Bijiashan Canyon Drifting