Reviews about Qinhuang Ancient Road

shuwan2000

5/5
Reviewed on 27 Sep 2020

非常值得去,明白了天下九塞、太行八陉都有的井陉,现场看到了两千多年沧桑的石头路、尺余深的车辙沟、古老原始的关楼、巍巍群山……历史与当下的豁然明晰……

Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road