Reviews about Qinhuang Ancient Road

huaihuaixu

5/5
Reviewed on 15 Oct 2020

值得推荐,漂亮的小导游认真耐心地陪伴我们走过每一寸已历经多年车轮碾轧、马蹄踩踏、风雨侵蚀,早已经变得光滑如镜的铺路方石……

Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road
Qinhuang Ancient Road